EXPO

JEANNETTE DE BOORDER-OLDEMANS (1954-2020)

SCHILDERIJEN EN TEKENINGEN

-beeindigd-


Contact


ALS WE HET WERK VAN JEANNETTE GOED BEKIJKT,

IS HET TE ZIEN DAT ZE EEN SNELLE TOETS HAD,MET PRECISIE NEERGEZET.

ZE SCHILDERDE MET ACRYLVERF WAARDOOR ZE SNEL KON WERKEN.

DE VELE PORTRETTEN DIE ZE GEMAAKT HEEFT VAN VRIENDEN,ZIJN GOED LEVENDIG GETYPEERD.

EEN DAARVAN WAS JOOP DIE SAMEN MET JEANNETTE VERSCHILLENDE TYPES TOT LEVEN BRACHT.

HET VRIJE ABSTRACTE WERK IS MEESTAL ONTSTAAN NA EEN OBSERVATIE TIJDENS VAKANTIE OF MEDIA.

DE ZELFPORTRETTEN ZIJN KRACHTIGE EMOTIONELE WEERGAVEN VAN HAAR GEMOED.

OOK HAAR HANDICAP,GEBOREN ZONDER LINKER ONDERARM WAS VOOR HAAR,

EEN ONDERWERP VAN ZELFREFLECTIE EN ACCEPTATIE.

EEN PAAR VAN DEZE SCHILDERIJEN ZIJN NIET TE ZIEN

DOOR MISCHIEN AANSTOOT GEVENDE BEELDEN.

JEANNETTE MAAKTE HAAR WERK MET PASSIE,EN DOOR ZICHZELF TE ONDERZOEKEN,

EN DAARDOOR MET HAAR DIEPSTE ZELF IN CONTACT TE KOMEN,KWAM DAT TOT UITDRUKKING.

OOK DE KLEINE SCHILDERIJTJES VAN DE SERIE "DODE SCHRIJVERS" ZIJN KUNSTWERKJES,

WAAR ZE MET VEEL VOLDOENING AAN GEWERKT HEEFT.

EN NIET TE VERGETEN DE VELE NAAKTE MODEL TEKENINGEN.

DIE ZE TIJDENS DE PERIODE VAN HET "CULTUREEL CENTRUM NIEUWSRAAT" GEMAAKT HEEFT.

DEZE GETUIGEN VAN HET SCHERP OBSERVEREN,EN HET MODEL IN 5MIN WEER TE GEVEN OP PAPIER.

OOK DEZE ZIJN JAMMER GENOEG NIET TE ZIEN.

ZE HEEFT TOEN LES GENOTEN VAN DE DOCENTEN: HR VROEGINDEWEI EN HR VAN GULLIK,

WELBEKENDE KUNSTENAARS UIT DORDRECHT.

DE SCHILDERIJEN WORDEN VOOR VERKOOP AANGEBODEN TENZIJ ANDERS VERMELD.

VOOR MEER INFO KUNT U CONTACT OPNEMEN VIA DE WEBSITE VAN:hennydeboorder-fotografie.nl


EXPO

JEANNETTE DE BOORDER-OLDEMANS 1954-2020

SCHILDERIJEN EN TEKENINGEN

OKTOBER T/M DECEMBER

IN HET GERECHTSGEBOUW STEEGOVERSLOOT 36 DORDRECHT,3311PP

OPENSTELLING:MA T/M VRIJ 8.30 TOT 17.00

Contact